Charliedamelio

Pagtatatuwa


Ano ang gagawin kung nais kong alisin ang ilang mga mai-copyright na komento mula sa iyong website?

Mangyaring tandaan na hindi kami nagho-host ng anumang naka-copyright na nilalaman sa website na ito. Ang mga komento (teksto) ay naglalaman lamang ng impormasyon na ibinahagi ng mga gumagamit na hindi naglalaman ng data na maaaring copyright sa anumang paraan. Gayunpaman, nag-aalok ako ng isang serbisyo upang alisin ang mga komento mula sa aking website kung ang may-ari ng copyright ay humiling ng gayon. Ang mga hiling sa pag-alis ay may bisa lamang kung:

Ikaw, o ang iyong kumpanya ay, ang may-ari ng copyright ng nilalaman na pinag-uusapan.

Nagbibigay ka ng eksaktong mga URL sa puna.

Nagbibigay ka ng kumpletong pangalan (mga) ng nilalaman na pinag-uusapan.

Ipinadala mo ang kahilingan sa pag-alis gamit ang isang ma-verify na email address (hal [protektado ng email]/ycompany.com).

Kung ang iyong kahilingan ay sumusunod sa lahat ng mga patakarang ito, magpadala ng isang mail sa [protektado ng email] Mangyaring panatilihin ang sulat-sulat na magalang.

Tinatanggal ko ang mga pag-post sa lalong madaling panahon, kadalasan sa loob ng 4 na araw. Tandaan na maaari ko lamang mahawakan ang mga kahilingan sa pag-alis na sumusunod sa mga patakaran sa itaas.